Povinnosť používať registračnú pokladnicu: Kto sa jej nevyhne a kto má výnimku?

24.11.2016

Chystáte sa rozbehnúť si svoje vlastné podnikanie a doposiaľ vám nie je úplne jasné, za akých okolností musíte používať registračnú pokladnicu? Patríte do skupiny, ktorá sa tejto povinnosti nevyhne, alebo sa radíte k niekoľkým výnimkám?

V tomto článku nájdete všetky základné informácie o povinnosti používať elektronickú registračnú pokladnicu, ktoré sú uvedené v zákone č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ďalej len Zákon o používaní ERP). Okrem zoznamu služieb, na ktoré sa vzťahuje povinnosť používať registračnú pokladnicu (RP), tu nájdete tiež informácie o tom, na koho sa táto povinnosť nevzťahuje, ako aj základné fakty o používaní RP, ktoré vám jasne ukážu, či by ste mali aj vy začať zaoberať práve touto záležitosťou.

 

Elektronická alebo virtuálna registračná pokladnica

Novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice z apríla 2015 dáva podnikateľom možnosť splniť si povinnosť používať registračnú pokladnicu dvomi spôsobmi.

Prvým je klasické použitie elektronickej registračnej pokladnice – teda elektronického registračného zariadenia, ktoré je vybavené prevádzkovou pamäťou, vstavaným registračným programom, fiškálnou pamäťou, zobrazovacím zariadením pre zákazníka, hodinami, klávesnicou a tlačiarňou, ktoré dokopy tvoria jeden celok.

Druhou možnosťou je virtuálna registračná pokladnica, ktorú predstavuje bezplatná aplikácia zriadená Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky na jeho webovom sídle. Tá je určená všetkým podnikateľom, ktorí mesačne nevydajú viac ako 1000 bločkov.

Základ tvoria podnikatelia, živnostníci a sro-čky

Ak by sme sa mali na používanie registračnej pokladnice (ktorejkoľvek z vyššie spomenutých) pozrieť zjednodušene, stačilo by uviesť, že ju musí používať každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá podľa Obchodného zákonníka vykonáva podnikateľskú činnosť.

Ide teda o živnostníkov, spoločnosti s ručením obmedzeným, ale aj zahraničných podnikateľov, ktorí na Slovensku predávajú tovar alebo poskytujú služby vymedzené Zákonom o používaní RP.

Týka sa to najmä platieb v hotovosti

Ďalším jednoduchým, no mimoriadne dôležitým faktorom v overovaní si toho, či musíte alebo nemusíte používať RP, je to, akým spôsobom prijímate platby.

V prípade, že tržby prijímate bezhotovostne, to znamená prevodným príkazom v banke, cez internetbanking alebo úhradou cez poštovú poukážku na účet podnikateľa, registračnú pokladnicu nepotrebujete.

Ak však od vašich zákazníkov prijímate tržbu v hotovosti, prijímate tiež platby platobnou kartou alebo akceptujete stravovacie poukážky, registračnú pokladnicu mať musíte.

Kto má výnimku?

Napriek tomu, že novela zákona z apríla 2015 zoznam podnikateľov, ktorí musia využívať RP, výrazne rozšírila (z čoho môže plynúť dojem, že ju musí používať prakticky každý), stále existujú výnimky oslobodené od tejto povinnosti.

Povinnosť evidovať tržbu registračnou pokladnicou sa totiž podľa zákona o používaní ERP nevzťahuje na:

 • predaj cenín, cestovných lístkov MHD, telefónnych kariet, dennej a periodickej tlače
 • predaj mincí z drahých kovov či pamätných a zberateľských mincí a bankoviek
 • predaj poštových cenín na filatelistických burzách
 • predaj tovaru a služieb prostredníctvom predajných automatov
 • predaj tovaru na dobierku
 • tovar poskytovaný doplnkovými službami v železničnej, autobusovej doprave, leteckej či vodnej doprave
 • tovar a služby, ktorý poskytuje občan s ťažkým zdravotným postihnutím
 • predaj živých zvierat s výnimkou akváriových rybičiek, exotického vtáctva, exotických zvierat, hadov, škrečkov, morčiat a iných hlodavcov
 • tovar a služby poskytované vo vysokohorských zariadeniach bez napojenia na cestnú sieť
 • tovar a služby vytvorené a realizované v rámci praktického vyučovania žiakov

Kedy „registračku“ použiť musíte

Okrem všetkých podnikateľov predávajúcich tovar, za ktorý inkasujú tržby v hotovosti (ale aj prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť), musia v prípade hotovostných úhrad používať registračnú pokladnicu aj poskytovatelia služieb, uvedených v prílohe č. 1 zákona o používaní ERP. Táto príloha v súčasnosti zahŕňa zoznam, ktorého súčasťou sú napríklad aj notári, právnici, zubári, taxikári, nemocnice či reklamné agentúry.

Úplný zoznam služieb, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v elektronickej či virtuálnej registračnej pokladnici, si môžete pozrieť tu:

 • 45.20      Oprava a údržba motorových vozidiel   
 • 45.40      Predaj, údržba a oprava motocyklov a ich dielov a príslušenstva
 • 49.32      Taxislužba
 • 49.39      Ostatná osobná pozemná doprava i. n., a to len pri prevádzke lanoviek, pozemných lanoviek, lyžiarskych vlekov, ak nie sú súčasťou mestských, prímestských alebo veľkomestských prepravných systémov
 • 52.21      Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave,  a to len pri  prevádzke parkovacích priestorov
 • 55.10      Hotelové a podobné ubytovanie
 • 55.20      Turistické a iné krátkodobé ubytovanie
 • 55.30      Autokempingy, táboriská a miestna pre karavány
 • 55.90      Ostatné ubytovania
 • 56.10      Reštauračné činnosti a mobilný predaj jedál
 • 56.21      Dodávka jedál
 • 56.29      Ostatné jedálenské služby
 • 56.30      Služby pohostinstiev
 • 65.11      Životné poistenie
 • 65.12      Neživotné poistenie
 • 69.10      Právne činnosti
 • 69.20      Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo
 • 70.10      Vedenie firiem
 • 70.21      Služby v oblasti styku a komunikácie s verejnosťou   
 • 70.22      Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia
 • 71.11      Architektonické činnosti
 • 71.12      Inžinierska činnosti a súvisiace technické poradenstvo
 • 71.20      Technické testovanie a analýzy
 • 73.11      Reklamné agentúry
 • 73.12      Predaj vysielacieho času
 • 73.20      Prieskum trhu a verejnej mienky
 • 74.10      Špecializované dizajnérske činnosti
 • 74.20      Fotografické činnosti
 • 74.30      Prekladateľské a tlmočnícke činnosti
 • 75.00      Veterinárne činnosti
 • 77.11      Prenájom a lízing automobilov a ľahkých motorových vozidiel  okrem  prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
 • 77.21      Prenájom a lízing rekreačných a športových potrieb okrem  prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
 • 77.22      Prenájom videopások a diskov okrem  prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
 • 77.29      Prenájom a lízing ostatných osobných potrieb a potrieb pre domácnosť okrem  prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
 • 78.10      Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnania
 • 78.20      Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnania na dobu určitú
 • 78.30      Ostatné poskytovanie ľudských zdrojov
 • 79.11      Činnosti cestovných agentúr
 • 79.12      Činnosti cestovných kancelárií
 • 79.90      Ostatné rezervačné služby a súvisiace činnosti
 • 80.10      Súkromné bezpečnostné služby
 • 80.20      Služby spojené s prevádzkovaním bezpečnostných systémov
 • 80.30      Pátracie služby
 • 86.10      Činnosti nemocníc
 • 86.21      Činnosti všeobecnej lekárskej praxe
 • 86.22      Činnosti špeciálnej lekárskej praxe
 • 86.23      Zubná lekárska prax
 • 86.90      Ostatná zdravotná starostlivosť
 • 93.11      Prevádzka športových zariadení
 • 93.12      Činnosti športových klubov
 • 93.13      Fitnescentrá
 • 93.21      Činnosti lunaparkov a zábavných parkov
 • 95.11      Oprava počítačov a periférnych zariadení
 • 95.12      Oprava komunikačných zariadení
 • 95.21      Oprava spotrebnej elektroniky
 • 95.22      Oprava domácich zariadení a zariadení pre dom a záhradu
 • 95.23      Oprava obuvi a koženého tovaru
 • 95.24      Oprava nábytku a domácich zariadení
 • 95.25      Oprava hodín, hodiniek a šperkov
 • 95.29      Oprava iných osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
 • 96.01      Pranie a chemické čistenie textilných a kožušinových výrobkov okrem požičiavania bielizne, pracovných odevov, vecí súvisiacich s práčovňou, dodávky plienok a poskytovania pracích a čistiacich služieb u zákazníka
 • 96.02      Kadernícke a kozmetické služby
 • 96.03      Pohrebné a súvisiace služby
 • 96.04      Služby týkajúce sa telesnej pohody
 • 96.09      Ostatné osobné služby, a to len pri strihaní psov, pri opatrovateľských službách domácich zvierat, pri činnosti hotelov pre zvieratá, pri  službách svadobných kancelárií a pri činnosti štúdií poskytujúcich tetovanie a piercing


Zabezpečte si registračnú pokladnicu a POS terminál v jednom. S erPay.

 

Mohlo by vás zaujímať

13.2.2017

Potrebujete registračnú pokladnicu a platobný terminál? Vystačíte si aj s jedným zariadením

Ak patríte do skupiny podnikateľov poskytujúcich služby či tovar vymedzené Zákonom o používaní registračnej pokladnice, za ktoré...

Čítať viac
20.12.2016

Tieto údaje by mal obsahovať každý blok z registračnej pokladnice

Od roku 2014 sa v každej prevádzke, ktorá používa registračnú pokladnicu, musí nachádzať vyobrazenie pokladničného dokladu. To by malo...

Čítať viac
Zasielanie noviniek
© 2022 AXASOFT, a.s. | Made by Marketinger