Tieto údaje by mal obsahovať každý blok z registračnej pokladnice

20.12.2016

Od roku 2014 sa v každej prevádzke, ktorá používa registračnú pokladnicu, musí nachádzať vyobrazenie pokladničného dokladu. To by malo byť nielen jednoznačné, dobre čitateľné, prehľadné, ľahko prístupné a zrozumiteľné. Ako každý jeden pokladničný blok, ktorý vydáte, musí totiž spĺňať tiež niekoľko povinných náležitostí, bez ktorých by vám hrozila pokuta. Ktoré to sú?

Všetky povinné údaje, ktoré by nemali chýbať na pokladničných dokladoch, presne vymedzuje zákon č. 289/2008 Z. z o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Preto ak nemáte úplnú istotu v tom, či váš pokladničný blok obsahuje všetko, čo má, alebo len teraz začínate používať registračnú pokladnicu, overte si to.

Správnosť pokladničného dokladu totiž nekontroluje už len Finančná správa SR zastúpená daňovými úradmi, Slovenská obchodná inšpekcia či živnostenské úrady. Odkedy totiž funguje Národná bločková lotéria, údaje na vašich pokladničných dokladoch kontroluje prakticky ktokoľvek.

Vaše pokladničné doklady by preto mali obsahovať všetky nasledujúce údaje:

 1. Daňový kód elektronickej registračnej pokladnice alebo kód virtuálnej registračnej pokladnice,
 2. daňové identifikačné číslo, ak podnikateľ nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
 3. identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
 4. ochranný znak,
 5. poradové číslo pokladničného dokladu od poslednej dennej uzávierky,
 6. dátum a čas vyhotovenia pokladničného dokladu,
 7. označenie tovaru alebo označenie služby, množstvo tovaru alebo rozsah služby a priradenie sadzby dane z pridanej hodnoty,
 8. cenu tovaru alebo cenu služby,
 9. obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania podnikateľa a predajné miesto, ak je odlišné od sídla alebo miesta podnikania,
 10. základ dane z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty v členení podľa sadzieb,
 11. sadzbu dane z pridanej hodnoty alebo údaj o oslobodení od dane z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty v členení podľa sadzieb,
 12. výšku dane z pridanej hodnoty spolu, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
 13. zaokrúhlenie ceny,
 14. celkovú sumu platenej ceny,
 15. ďalšie údaje, ktorých uvedenie vyplýva z osobitného predpisu.
   

Ak by vám na vašom pokladničnom bloku chýbal ktorýkoľvek z vyššie spomenutých údajov, hrozí vám pokuta.

Kde a ako by mal byť vzor pokladničného dokladu v predajni umiestnený?

To, akou formou by si mal podnikateľ splniť svoju povinnosť vyobraziť vo svojej prevádzke vzor pokladničného bloku, zákon presne nestanovuje.

Zaužívaným a tiež odporúčaným riešením je však použiť zväčšenú kópiu dokladu z registračnej pokladnice, na ktorej budú viditeľne zvýraznené tieto údaje:

 • daňový kód ERP
 • dátum a čas
 • celková suma platenej ceny
 • a ochranný znak ministerstva financií „MF“
   

Vzorový blok by teda mal byť skutočnou kópiou konkrétneho dokladu, ktorý podnikateľ vystavil.

Tieto údaje môžete buď zvýrazniť farebným zvýrazňovačom, alebo dostatočne zreteľne podčiarknuť.

Nezabudnite tiež na to, čo sme spomenuli už v samotnom úvode článku. Vzorové vyobrazenie pokladničného bloku by malo byť pre kupujúceho jednoznačné, prehľadné, zrozumiteľné, ľahko prístupné a taktiež dobre čitateľné.

Ak si teda splníte všetky tieto povinnosti, ľahko predídete zbytočným finančným pokutám a podnikať sa vám bude o niečo ľahšie. :)

 

Spoznajte erPay – platobný terminál a registračnú pokladnicu v jednom

Mohlo by vás zaujímať

13.2.2017

Potrebujete registračnú pokladnicu a platobný terminál? Vystačíte si aj s jedným zariadením

Ak patríte do skupiny podnikateľov poskytujúcich služby či tovar vymedzené Zákonom o používaní registračnej pokladnice, za ktoré...

Čítať viac
24.11.2016

Umožniť zákazníkom platiť kartou môže byť vaša konkurenčná výhoda. Nemusí vás pritom stáť veľa

Podľa štatistík Slovenskej bankovej asociácie (SBA) počet vydaných platobných kariet, ako aj miest, ktoré platby kartou akceptujú, na...

Čítať viac
Zasielanie noviniek
© 2021 AXASOFT, a.s. | Made by Marketinger